Договір публічної оферти

Я (надалі – «Я» та/або «Покупець») погоджуюсь з умовами цього договору публічної оферти та, використовуючи сайт: azhurshop.com.ua (надалі – «Сайт») та/або інші сервіси (надалі разом іменуються як «інтернет-магазин АЖУР AZHUR» при замовленні, листуванні, телефонній розмові, залишенні відгуків тощо, надаю згоду на обробку і захист своїх персональних даних, як Покупця, в обсязі, порядку, відповідно до мети обробки згідно з Положенням про обробку персональних даних, розміщеному на сайті в розділі Політика конфіденційності: (надалі – «Положення» та/або «Положення про обробку і захист персональних даних»).

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Залишаючись на Сайті та інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR Покупець приймає умови та порядок направлення оферти ФОП (оформлення замовлення) та акцептування Товариством оферти, а також надає ФОП згоду на обробку наданих ним персональних даних та інших відомостей, необхідних для виконання замовлення, які вважає за необхідне надати, або які є обов’язковими для надання за Законодавством, а також приймає умови відповідальності за недобросовісне використання Сайту.
1.2. ФОП попереджає, що Покупець - особа для нього є завжди такою, що має дієздатність та є повнолітньою. Оцінка повноліття та дієздатності є завжди суб’єктивною. ФОП не вимагає надання документів, що підтверджує відсутність дієздатності або досягнення фізичною особою 18 років. Цивільне законодавство дозволяє укладати правочини щодо придбання товарів для дрібного побуту. Для уникнення ситуацій, коли неповнолітня або недієздатна особа користується Сайтом та/або іншими ресурсами інтернет-магазина АЖУР AZHUR, оформлює замовлення, направляє оферту на умовах, викладених в цьому Договорі, та в майбутньому, її законний представник заперечує такі операції, ФОП вважає за необхідне попередити, що для нього такі операції будуть вважатися вчиненими особою без будь-яких обмежень, тобто законні представники мають самостійно забезпечити такі дії, які будуть достатніми для запобігання вчинення неповнолітніми/недієздатними/обмежено дієздатними особами дій, що описані вище.
1.3. ФОП презюмується, що всі дії, вчинені особою на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR, в тому числі направлена оферта, мають на меті укладення договору купівлі-продажу товарів/послуг для цілей, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю і, відповідно, надалі така особа не має права вимагати надання їй будь-яких документів, надання яких не передбачено для фізичної особи. За зверненням юридичної особи або фізичної особи-підприємця укладається окремий договір постачання (в тому числі у спрощений спосіб) з оформленням всіх первинних документів та можливістю здійснення розрахунків за допомогою платіжних доручень. Порядок укладення таких договорів регулюється господарським законодавством України.
1.4. ФОП повідомляє, що опис товарів, розміщений на Сайті, в тому числі ціни, позначені на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR, можуть змінюватись. Остаточною є ціна, вказана в акцепті ФОП, направленому у відповідь на оферту Покупця (підтвердження замовлення). Будь-яка інформація про товар, що міститься на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR, розміщена, у тому числі на підставі технічної та іншої інформації, наданої виробником товару. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, зазначеній на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR та в документах виробника, Покупець має керуватися даними документів виробника товарів. ФОП має право в будь-який час вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR, без попереднього повідомлення Покупців.
1.5. ФОП повідомляє Покупця, що обрання та користування товаром, є відповідальною дією. Покупець має впевнитись, що всі вимоги щодо експлуатації товару ним дотримано.
1.6. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при направленні оферти (оформленні замовлення) інформації. При цьому, Покупець автоматично надає свою згоду ФОП на обробку своїх персональних даних, які додатково стали або стануть відомими ФОП в результаті прийняття (акцепту) оферти Покупця. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою ведення бази персональних даних покупців, у тому числі ФОП отримує право здійснювати опитування Покупця через засоби зв’язку, надані ФОП або відомі ФОП, стосовно якості товарів/послуг, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування Покупця через засоби зв’язку Покупця, надані ФОП або відомі ФОП, щодо результатів розгляду його звернень, повідомлення щодо акцій, пропозицій, рекламних матеріалів, діяльності інтернет-магазина АЖУР AZHUR. Покупець погоджується, що ФОП не має отримувати жодної додаткової згоди Покупця для передачі персональних даних Покупця, будь-які інші форми отримання згоди Покупця не передбачаються. Покупець має право в будь-який час відмовитися від розсилок (реклами, маркетингових повідомлень), повідомивши про це ФОП за телефоном: 098-962-58-78, або відписавшись від розсилки шляхом направлення у позначеному місті електронного повідомлення зворотного листа з власної адреси електронної пошти. Покупець має право відмовитись від згоди на обробку персональних даних, проте, розуміє, що ФОП буде зберігати таку інформацію в рамках податкового та іншого застосовного законодавства.
1.7.ФОП не проводить верифікацію даних (інформації), наданих Покупцем під час авторизації на Сайті. Вся інформація, надана Покупцем під час авторизації на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR приймається ФОП без будь-якої додаткової перевірки та є підставою для оформлення документів, необхідних в ході акцепту оферти.
1.8. Використання Сайту та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR для перегляду товарів/робіт/послуг, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
1.9. Сайт та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR, що надаються ФОП, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступними з причин проведення профілактичних, регламентних, інших технічних робіт. Технічна служба ФОП має право без попередження Покупця проводити необхідні профілактичні, регламентні та інші технічні роботи.
1.10. ФОП залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на Сайті.
1.11. Визнання судом недійсним окремих положень цього Договору не призводить до недійсності цього Договору в цілому.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Інформація про товари/послуги, розміщена на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR є запрошенням укласти договір щодо придбання товарі/послуг та не є офертою ФОП, оскільки асортимент та характеристики товарів/послуг можуть змінюватись, товар може бути знятий з виробництва, товар може бути реалізовано без залишків, на товар може бути проведена переоцінка як в бік зменшення, так й в бік збільшення, щодо товарів/послуг можуть бути застосовані будь-які акції, розпродажі тощо.
2.2. Покупець після ознайомлення з розміщеною на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR інформацією має право зробити ФОП пропозицію укласти договір (оферту) шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або інших ресурсах інтернет-магазина АЖУР AZHUR. Оформлення замовлення вважається офертою Покупця ФОП на придбання товару/послуг на умовах, зазначених у відповідному замовленні.
2.3. Направлення Покупцем оферти є підтвердженням того, що він ознайомився з описом обраних товарів/послуг, їх технічними характеристиками та умовами надання; це є також підтвердженням того, що обраний товар/послуга повністю відповідають меті їх придбання; Покупець самостійно несе відповідальність за свідомий вибір товарів/робіт/послуг згідно з цими Правилами.
2.4. Прийняттям оферти Покупця (акцептом) є вчинення ФОП дій відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантаження товарів, надання послуг), що засвідчують бажання ФОП укласти відповідний договір.
2.5. ФОП має право запропонувати Покупцю придбати товари/послуги на інших умовах, ніж вказані в оферті Покупця. В такому випадку така пропозиція ФОП вважається зустрічною офертою, яка може бути прийнята Покупцем. Прийняттям зустрічної оферти ФОП вважається отримання Покупцем товару/послуг на умовах, передбачених зустрічною офертою. ФОП має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару/послуги Покупцем.
2.6. Покупець має право на підтвердження свого наміру вважати себе зобов’язаним за направленою офертою у разі її прийняття ФОП здійснити перерахування коштів в розмірі ціни товарів/послуг, що вказані в оферті. У випадку акцепту ФОП оферти, як це передбачено умовами цього Договору, перераховані грошові кошти вважаються оплатою Покупця за товари/послуги. У випадку незгоди ФОП з прийняттям оферти перераховані Покупцем грошові кошти підлягають поверненню ФОП Покупцю.
2.7. Всі товари/послуги надаються Покупцю після 100% передоплати на рахунок ФОП за наданими реквізитами. Передоплата Покупцем, оформленого на сайті та/або інших сервісах АЖУР AZHUR замовлення та/або оформлення товарів за передзамовленням, означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору.
2.8. Після оплати товарів/послуг Покупцем за реквізитами, наданими ФОП, ФОП надає Покупцю фіскальний чек в електронному вигляді зручним способом через один із наступних сервісів: Facebook Massanger, Telegram, Instagram, Viber, WhatsAPP, E-mail. Чек надається відповідно до вимог ст. 3 Закону № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
2.9. Товар/послуги відвантажуються/виконуються відповідно до умов наведених в розділі Оплата та доставка, або інших умов погоджених ФОП з Покупцем в процесі оформлення замовлення. Товари/послуги в електронному вигляді відправляються/надаються Покупцю зручним способом через один із наступних сервісів: Facebook, Telegram, Instagram, Viber, WhatsAPP, E-mail.
2.10. Умови укладених договорів придбання товарів/послуг регулюються нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».
2.11. Умови обміну та повернення товарів/послуг є загальноприйнятими та регулюються нормами діючого законодавства про захист прав споживачів. Окремі товари не підлягають поверненню та обміну відповідно до правил Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».
2.12. ФОП не несе відповідальність за: змінений виробником зовнішній вигляд Товару; за незначну невідповідність кольорової гами товару на фото та відео, викладених на сайті та/або інших сервісах інтернет-магазину, в порівнянні з оригіналом товару виключно із-за різної передачі кольору моніторами персональних комп’ютерів, телефонів, планшетів; за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення; за затримку і перебої в роботі поштових/кур’єрських служб, оскільки вони знаходяться поза сферою контролю ФОП; за затримку і перебої в роботі виробників товарів за передзамовленням, оскільки вони знаходяться поза сферою контролю ФОП; за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем з використанням наданого доступу до мережі Інтернет; за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.

3. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

3.1 ФОП та Покупець не несуть відповідальності за невиконання будь-якого з положень, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно знаходяться поза їх контролем, що носять непередбачений і невідворотний характер.
3.2 До форс-мажорних обставин належать, зокрема, але не виключно, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), оголошення воєнного стану або надзвичайних ситуацій, проведення антитерористичних операцій (як оголошених, так і неоголошених), епідемії, епізоотії, введення повного чи обмеженого карантину, режиму надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, введення локдаунів, заборон чи обмеження здійснення певних видів господарської діяльності, заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки й випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти й ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання прийнятих зобов’язань.
3.3 Особа, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу сторону.
3.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.